به گزارش خبرنگار نکته آنلاین ، مهرداد خزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت: آتش سوزی در عرصه جنگلی جیسا حوالی نمک آبرود چالوس عصر امروز رخ داد و به محض دریافت گزارش مردمی، گروه‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، افراد کوهنورد و طبیعت گرد و بومی‌های منطقه به محل وقوع اعزام و […]

به گزارش خبرنگار نکته آنلاین ، مهرداد خزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت: آتش سوزی در عرصه جنگلی جیسا حوالی نمک آبرود چالوس عصر امروز رخ داد و به محض دریافت گزارش مردمی، گروه‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، افراد کوهنورد و طبیعت گرد و بومی‌های منطقه به محل وقوع اعزام و هم اکنون در حال خاموش کردن آتش هستند.

وی با بیان این که امکان برآورد دقیق وسعت آتش سوزی و نوع گونه‌های حادثه دیده در زمان مهار آتش ممکن نیست، بیان کرد: علاوه بر نیرو‌های یاد شده، ساعتی پیش گروه تازه نفسی از ماموران یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی راهی منطقه آتش سوزی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران خاطرنشان کرد: در این آتش سوزی شماری از درختان خشکیده هم آتش گرفت که نیرو‌های منابع طبیعی و مردمی در حال خاموش کردن آن هستند.