به گزارش نکته آنلاین ؛دانش آموزان مقاطع متوسطه نوشهر روز تحصیلی خود را متفاوت تر از روزهای قبل، و در مصلی امام خمینی (ره) آغاز کردند. این دانش آموزان با شوق و ذوق در مکتب شهدا حاضر شدند و با آرمان‌های انقلاب پیمانی دوباره بستند. مراسمی که با حال و هوای معنوی خود ، امیدها […]

به گزارش نکته آنلاین ؛دانش آموزان مقاطع متوسطه نوشهر روز تحصیلی خود را متفاوت تر از روزهای قبل، و در مصلی امام خمینی (ره) آغاز کردند.

این دانش آموزان با شوق و ذوق در مکتب شهدا حاضر شدند و با آرمان‌های انقلاب پیمانی دوباره بستند.
مراسمی که با حال و هوای معنوی خود ، امیدها به تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در نسل های آینده انقلاب را بیش از پیش به ارمغان می آورد.