به گزارش نکته آنلاین مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: تاکنون گاز حدود ۴۰ اداره در سطح استان که خارج از وقت اداری مصرف کننده گاز بودند، همچنین ۱۳ اماکن غیر دولتی از جمله بانکها و حدود ۱۹ مرکز آموزشی فرهنگی قطع شد. دکتر مایلی رستمی با اشاره به اخطار قطع گاز برای مالکان ویلاهای خالی […]

به گزارش نکته آنلاین مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: تاکنون گاز حدود ۴۰ اداره در سطح استان که خارج از وقت اداری مصرف کننده گاز بودند، همچنین ۱۳ اماکن غیر دولتی از جمله بانکها و حدود ۱۹ مرکز آموزشی فرهنگی قطع شد.

دکتر مایلی رستمی با اشاره به اخطار قطع گاز برای مالکان ویلاهای خالی از سکنه، اظهار داشت: متأسفانه تأسیسات گاز هزار و ۷۹۷ مورد ویلای خالی از سکنه در استان روشن بوده که همکاران شرکت اقدام به قطع آنها کردند.

وی افزود: به دلیل اینکه پایداری گاز مشترکان خانگی حفظ شود از بخشی از صنایع استان خواستیم به سمت سوخت دوم بروند.