به گزارش نکته آنلاین ؛ علی درویش نیا با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات در سامانه طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل بر حسب دستورالعمل سازمانی هر ساله انجام می شود تصریح کرد: امسال از ۱۴ مهرماه تا ۱۳ آذرماه آماری گیری دقیق تعداد کلنی های زنبور عسل در این شهرستان انجام شد. مدیر […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ علی درویش نیا با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات در سامانه طرح سرشماری کلنی های زنبور عسل بر حسب دستورالعمل سازمانی هر ساله انجام می شود تصریح کرد: امسال از ۱۴ مهرماه تا ۱۳ آذرماه آماری گیری دقیق تعداد کلنی های زنبور عسل در این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر ادامه داد: براساس نتایج حاصل از جمع بندی داده های ثبت شده در سامانه جامع مدیریت داده های کشاورزی در سال جاری طرح سرشماری ۴۹ هزار و ۷۱۸ کلنی مدرن زنبور عسل وجود دارد که نسبت به سال گذشته ۱۴درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود که میزان ۴۱۳تن و ۸۶۷ کیلوگرم عسل از کلنی های زنبور عسل در این شهرستان تولید شود.

این مسئول افزود: مطابق گزارش آخرین آمار و سرشماری و بروزرسانی تعداد افراد شاغل ۴۰۵ نفر بهره بردار در این شهرستان به شغل زنبورداری مشغول به فعالیت هستند.

درویش نیا تصریح کرد: در طرح سرشماری و آمارگیری سال گذشته ۴۲ هزار و ۷۴۶ کندوی زنبور عسل مدرن در این شهرستان سرشماری شد که میزان ۳۷۴ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم عسل تولید شد.

وی خاطرنشان کرد: تعاونی زنبورداران قائم شهر از سال ۱۳۶۷فعالیت خود را در شهرستان قائم شهر آغاز کرده است که تعداد ۱ هزار و ۱۰۰ نفر عضو دارد که به پرورش کندوی زنبور عسل و تولید عسل نقش بسزایی دارند.

وی یادآور شد: در این سرشماری کارشناسان مسئول پهنه با استفاده از فهرست به هنگام شده پرورش دهندگان زنبور عسل، با مراجعه حضوری و مصاحبه و مشاهده، ثبت به ثبت اطلاعات فردی و عملکردی بهره بردار در سامانه مذکور اقدام نموده اند.