در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با حضور […]

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم تماس های هم استانی های عزیز را پاسخ داد.

دکتر مایلی اظهار داشت: خدمت رسانی به هم استانی های عزیز جزء وظایف و اولویت های این شرکت است و با توجه به بستر مناسب ایجاد شده درسامانه سامد جهت تسهیل در رسیدگی مشکلات و درخواست های مردم، در طی ارتباط مستقیم درخواست هایی که دریافت شد ان شاءالله ظرف مدت زمان مشخص، پیگیری و نتیجه آن به متقاضی انعکاس خواهد شد.