به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سید جواد مصلحی رئیس کمیته امداد کیاسر اظهار داشت: هر ماه به خانوارهای تحت حمایت، مستمری پرداخت می‌شود و این مستمری به مددجویان برای تامین نیازهای اساسی آنها صورت می‌گیرد. وی افزود: در۸ ماهه سالجاری مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال کمک‌ معیشت به خانوار معیشت‌بگیر تحت حمایت کمیته امداد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سید جواد مصلحی رئیس کمیته امداد کیاسر اظهار داشت: هر ماه به خانوارهای تحت حمایت، مستمری پرداخت می‌شود و این مستمری به مددجویان برای تامین نیازهای اساسی آنها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در۸ ماهه سالجاری مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال کمک‌ معیشت به خانوار معیشت‌بگیر تحت حمایت کمیته امداد کیاسر پرداخت ‌شده است.

وی با بیان اینکه، خانواده‌های تحت حمایت و معیشت بگیر کمیته امداد شامل؛ زنان سرپرست خانوار، سالمندان و از کار افتادگان هستند گفت: ارائه خدمات مسکن، برگزاری اردوهای زیارتی، فرهنگی و آموزشی، کمک‌هزینه تأمین جهیزیه، خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات کارگشایی، اشتغال و خودکفایی از جمله خدمات این نهاد برای کمک به حل مشکل خانواده‌های نیازمند است.

خاطرنشان می‌شود: درمنطقه چهاردانگه و کیاسر۱۸۷۰خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند و از مزایای این نهاد بهره‌مند می‌شوند.