به گزارش نکته آنلاین سیدمحمود حسینی‌پور صبح امروز در بازدید از زمین ۲۱ هکتاری که برای ایجاد شهرک صنفی نمایشگاه‌داران در نظر گرفته شده است گفت:   استان مازندران به عنوان  مقصد گردشگری است  و بدین جهت سیما و منظر شهری در دستور کار قرار دادیم که آن را  ساماندهی کنیم. وی با تاکید اینکه در […]

به گزارش نکته آنلاین سیدمحمود حسینی‌پور صبح امروز در بازدید از زمین ۲۱ هکتاری که برای ایجاد شهرک صنفی نمایشگاه‌داران در نظر گرفته شده است گفت:   استان مازندران به عنوان  مقصد گردشگری است  و بدین جهت سیما و منظر شهری در دستور کار قرار دادیم که آن را  ساماندهی کنیم.

وی با تاکید اینکه در حال حاضر  سیما و منظر ی شهری، زیبنده استان نیست، اظهار کرد: یکی از بحث های که در  سیما و منظر شهری باید ساماندهی کنیم، صنف هایی است که در شهرها باعث ایجاد گره های ترافیکی و سرگرمی خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد شهرک صنفی نمایشگاه‌داران زمین قابل توجهی برای آن درنظر گرفته است، افزود: سرمایه‌گذار قول داده است بعد از صدور مجوز در مدت دو سال این شهرک ساخته شود و ما نیز از این طرح حمایت میکینم.

حسینی پور  با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در استان مازندران اجرا می شود، خاطرنشان کرد: این طرح باید در کل استان مازندران گسترش پیدا کند و هر شهری در اجرای طرح سیما و منظر شهری پیش قدم شود ما حمایت خواهیم کرد.

سمانه قلی پور خبرنگار