به گزارش نکته آنلاین؛سید کاظم حسینی با اشاره به سفر اخیر شهرستانی استاندار مازندران به آمل و رهاورد این سفر، افزود: از محل عوارض برق برای بهسازی شبکه برق روستایی مازندران یک هزار و ۴۰۰ میلیاردریال اعتبار برای ۲۵۰ روستا در نظر گرفته شده که از این میزان ۴۰۰ میلیارد ریال به آمل اختصاص یافته است […]

به گزارش نکته آنلاین؛سید کاظم حسینی با اشاره به سفر اخیر شهرستانی استاندار مازندران به آمل و رهاورد این سفر، افزود: از محل عوارض برق برای بهسازی شبکه برق روستایی مازندران یک هزار و ۴۰۰ میلیاردریال اعتبار برای ۲۵۰ روستا در نظر گرفته شده که از این میزان ۴۰۰ میلیارد ریال به آمل اختصاص یافته است که حدود ۲۹ درصد از بودجه مذکور مازندران است.

وی ادامه داد:‌ این میزان اعتبار صرف انجام امور بهسازی شبکه برق ۳۱ روستای آمل می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، گفت: همچنین از اعتبار هشت هزار و ۵۰ میلیارد ریالی توسعه شبکه برق شهری و روستایی مازندران یک هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال برای شهرستان آمل در نظر گرفته شد که ۱۴ درصد بودجه استان در این زمینه به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی از آمل به عنوان شهرستانی که بیشترین مشترک برق در مازندران را دارد، نام برد و اظهار داشت:‌ از یک میلیون و ۵۸۱ هزار مشترک شرکت توزیع برق مازندران ۲۶۰ هزار مشترک در آمل هستند که ۱۶ درصد مشترکان برق استان را به خود اختصاص داده اند.