رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر چالوس گفت: در آینده نوید بخش اقدامات بزرگی در حوزه عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس خواهیم بود.

به گزارش نکته آنلاین ؛ مهندس صابر سام دلیری در آئین بازگشایی و تعریض در خیابان شهید منتظری( حدفاصل گلسرخی به نوشین محله) ضمن قدردانی از رئیس و همکاران شورای اسلامی شهر چالوس، شهردار، معاونین و پرسنل شهرداری بابت اقدامات بزرگ عمرانی و تملکی در سطح شهر؛ از همت و مساعدت همشهریان و مالکین بابت تملک املاک عمرانی تشکر و قددانی کرد.

وی در ادامه همچنین ضمن قدردانی از خانواده رضاپور گفت: امروز تملکی به متراژ حدود ۲۰۰ متر مربع جهت تعریض خیابان شهید منتظهری صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر چالوس تصریح کرد: این نوید را به همشهریان گرانقدر خواهیم داد تا هر جایی که آمادگی تعریض داشته باشند تملک صورت خواهد گرفت.

سام دلیری در پایان با بیان اینکه در آینده نوید بخش اقدامات بزرگی در مدیریت شهری دوره ششم چالوس خواهیم بود، گفت: این نوید را به شهروندان خواهیم داد که اقدامات عمرانی و تملکی تا پایان مدیریت شهری دوره ششم چالوس با همین سرعت صورت گیرد و آن ها را تقدیم شهروندان کنیم.