به گزارش پایگاه خبری پلیس، درراستای آشنایی دانش آموزان با مشاغل پلیس جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه تربیت از مانیتورینگ و مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ و مقرانتظامی بازدید نمودند. طی این برنامه دانش آموزان از نزدیک با نحوه نظارت تصویری و اعمال قانون خودروهای متخلف، نحوه پاسخگویی به فوریت های پلیسی۱۱۰ آشنا شدند و […]

به گزارش پایگاه خبری پلیس، درراستای آشنایی دانش آموزان با مشاغل پلیس جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه تربیت از مانیتورینگ و مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ و مقرانتظامی بازدید نمودند.

طی این برنامه دانش آموزان از نزدیک با نحوه نظارت تصویری و اعمال قانون خودروهای متخلف، نحوه پاسخگویی به فوریت های پلیسی۱۱۰ آشنا شدند و

فرمانده انتظامی شهرستان سرهنگ محمود کلوانی نیز با تشریح نحوه عملکرد فسمت های محتلف پلیس در خصوص موارد فوریتی و غیرفوریتی و ضرورت های تماس با ۱۱۰ برای دانش آموزان صحبت کرد و به سوالات آنان پاسخ داد