به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس بهزاد برارزاده در گفتگویی اظهار داشت: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر چالوس به طول ۳ کیلومتر و صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمومی اجراء شده و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز نصب شده است. وی افزود: ۲۴۰۰ نفر از مزایای […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس بهزاد برارزاده در گفتگویی اظهار داشت: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر چالوس به طول ۳ کیلومتر و صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمومی اجراء شده و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز نصب شده است.

وی افزود: ۲۴۰۰ نفر از مزایای این پروژه زیست محیطی برخوردار می شوند.