مدیر عامل شرکت آبفا مازندران گفت: با اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابان شهید چمران ساری ۵ هزار نفر از ساکنان این خیابان از مزایای آن بهره مند شدند.
به گزارش نکته آنلاین ؛ مهندس بهزاد برارزاده افزود: پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان شهید چمران ساری به طول بیش از ۵ کیلومتر اجراء شده و ۱۰۰۰ فقره انشعاب نیز نصب شده است.
وی جمعیت بهره مند از این پروژه را ۵ هزار نفر بیان کرد و گفت: برای اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهید چمران ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمومی هزینه شده است