به گزارش نکته آنلاین؛ در این بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم نهم دی ماه خروش بصیرانه مردم ، یوم الله دیگری را در تاریخ سراسر مقاومت و غرورآفرین ایران اسلامی به ثبت رساند یوم الله ظفرآفرینی که باردیگر نشان داد آحاد ملت مسلمان ایران اسلامی با هر سلیقه و ظاهری بر اصول و […]

به گزارش نکته آنلاین؛ در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نهم دی ماه خروش بصیرانه مردم ، یوم الله دیگری را در تاریخ سراسر مقاومت و غرورآفرین ایران اسلامی به ثبت رساند
یوم الله ظفرآفرینی که باردیگر نشان داد آحاد ملت مسلمان ایران اسلامی با هر سلیقه و ظاهری بر اصول و مبانی انقلاب باوری واحد دارند و برای استمرار آن از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و نه تنها مسیر خود را با آنانی که هویت شان را نشانه گرفته اند جدا خواهند کرد بلکه با همه وجود پای دفاع از اعتقادات خود ایستاده اند.

حماسه مردمی ۹ دی، نه تنها تصویر واقعی از ایمان و امید ملت بزرگ ایران اسلامی در مسیر پیمودن و تحقق تمدن نوین اسلامی را به رخ جهانیان کشید بلکه الگویی ماندگار از بصیرت و استقامت را در جلوی راه ملت های آزادی خواه برای رسیدن به استقلال حقیقی و نفی ظلم و سلطه گذاشت.

امروز این الگو منتج به بیداری و رهاوردهای بسیاری به ویژه در منطقه شده و شکست هیمنه پوشالی استکبار و خروش ملت ها علیه شیطان بزرگ جهانخوار را در پی داشته است.

فتنه آمریکایی صهیونیستی سال ۸۸ بار دیگر چهره تزویر و استثماری دشمن حقیقی و همیشگی مردم این سرزمین را عیان ساخت و صحه بر بیانات حکیمانه امامین انقلاب مبنی بر ذات پلید و خوی استکباری آمریکا و رژیم موقت صهیونیستی در برابر ملت و مردم ایران اسلامی گذاشت و گواهی شد بر اینکه تنها راه دستیابی به پیشرفت و آبادانی و برخورداری از عزت و اقتدار مقاومت و قوی شدن است

بزرگداشت حماسه مردمی ۹ دی امسال به واسطه حماسه مردمی و مقاومی دیگری در نقطه ای دیگر از جهان اسلام به نام طوفان الاقصی ، رنگ و بویی متفاوت تر دارد ، طوفانی که جهان را متاثر و بر علیه خوی وحشی و خونخوار صهیونیست بین الملل بر انگیخته است و حال وقت آن است که مفاهیم ثابت و روشنی چون دشمنی و خوی استکباری آمریکا و اسرائیل و نیز مقاومت و مبارزه علیه ظلم به عنوان تنها راه سعادت و عزت جهانیان که مولفه های اصلی مکتب شهید القدس هم بوده توسط همه ملت های آزادی خواه به ویژه مسلمان برجسته و بیش از هر زمانی حول این مفاهیم وحدت و حرکتی سازنده و اثربخش شکل بگیرد که بی شک همان نصر و پیروزی صادق را در پی خواهد داشت.

ان شالله
سپاه کربلا استان مازندران