به گزارش نکته آنلاین با تلاش دکتر خدیجه یزدان مهر فوق متخصص سرطان و بیماری های شایع زنان بیمارستان حکمت ساری ، عمل جراحی TAH با موفقیت انجام گرفت و توده بزرگ ۸ کیلویی از بدن بیمار خارج شد وحال عمومی بیمار رضایتبخش است.   جراحی و خروج چنین توده بزرگی در بیمارستان حکمت ساری […]

به گزارش نکته آنلاین با تلاش دکتر خدیجه یزدان مهر فوق متخصص سرطان و بیماری های شایع زنان بیمارستان حکمت ساری ، عمل جراحی TAH با موفقیت انجام گرفت و توده بزرگ ۸ کیلویی از بدن بیمار خارج شد وحال عمومی بیمار رضایتبخش است.

 

جراحی و خروج چنین توده بزرگی در بیمارستان حکمت ساری برای نخستین بار در این بیمارستان اتفاق افتاده است.

 

بانوان توجه داشته باشند که در صورت بروز هرگونه افزایش حجم و اندازه شکم، در اسرع وقت به پزشکان متخصص مراجعه کنند تا اقدامات تشخیصی و درمانی آن به موقع انجام شود.

 

خبرنگار سارا احمدی