استاندار مازندران در ارتباط با نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشاورزی و اقتصادی استان بیان داشت: دانشگاه‌های استان باید برنامه جامع و کاملی برای حوزه‌های تخصصی خود داشته باشند و این نقش باید پررنگ باشد

به گزارش نکته آنلاین نشست حسین مرادی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و معاونین دانشگاه با سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران و معاون اقتصادی و برخی مدیران ستادی استانداری برای بررسی امنیت غذایی و مسائل این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست؛ مقام عالی دولت در مازندران در ارتباط با نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشاورزی و اقتصادی استان بیان داشت: دانشگاه‌های استان باید برنامه جامع و کاملی برای حوزه‌های تخصصی خود داشته باشند و این نقش باید پررنگ باشد.

حسینی پور در ادامه اظهار داشت: دانشگاه‌ها محل بسیار مناسب برای تهیه نقش راه توسعه استان بوده، اما هماهنگی و همگرایی بین این نهادها در استان باید به حد مطلوبی برسد.

استاندار مازندران باتوجه ‌به گزارش ارائه شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ارتباط با برنامه های این دانشگاه گفت: برنامه‌های ارائه شده برنامه های تحولی و بسیار مناسب برای توسعه استان هستند.

وی به اهمیت امنیت غذایی در استان مازندران اشاره کرد و اظهار داشت که باید مشکلات موجود در بخش ناامنی غذایی با برنامه ریزی دقیق حل شود.

او نیاز به حمایت از پژوهش‌های کشاورزی در استان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: توجه به توسعه تحقیقات و گسترش آن به صورت تجاری و میدانی در سطح استان می‌تواند سبب بهبود امنیت غذایی و ارتقاء وضعیت اقتصادی کشاورزان شود.

حسین مرادی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در این نشست، به اهمیت نقش دانشگاه در توسعه کشاورزی استان اشاره کرد و تأکید داشت که این مسئله نیاز به هماهنگی بین سازمان‌ها و ساختارها دارد.

او تأکید کرد که دانشگاه می‌تواند با همکاری بخش‌های مختلف به ارتقای امنیت غذایی کشور و بهبود بخش کشاورزی کمک کند و برنامه‌ریزی جامعی در این زمینه اجرا شود.

در پایان جلسه، تأکید شد که این بحث باید به‌صورت استانی مدنظر قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحول کشاورزی در استان مازندران انجام شود.

همچنین، اجرای پروژه‌ها با حضور نخبگان و انجام پژوهش‌ها به سیاست اجرایی تبدیل شود تا به تحولات مثبت در کشاورزی این منطقه منجر شود.