شرکت گاز مازندران، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی، مدیرعامل شرکت گاز استان این قرارداد را در %D

شرکت گاز مازندران، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی، مدیرعامل شرکت گاز استان این قرارداد را در %D