مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر، از اجرای 5 مورد حکم تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون حفظ تغییر کاربری غیر مجاز زراعی و باغی در دی ماه سال جاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از  روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر، علی درویش نیا با بیان اینکه با توجه بر اهمیت حفظ و حراست از زمین های کشاورزی و به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار و حفظ رشد تولید محصولات کشاورزی و ممانعت از تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: با دستور مقام قضایی دادستانی با اجرای ۵ مورد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ مساحت ۶ هزار و ۵۹۵ مترمربع قلع و قمع در دی ماه سال جاری در ۲ روستای این شهرستان انجام گردید.

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر عنوان کرد: به اجرا درآمدن تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ تخریب ۲۴۵ متر مربع بنا، تخریب ۱۵۰ متر مربع دیوارکشی و تفکیک ۶ هزار ۲۰۰ متر مربع به تعداد ۱۵ پلاک جلوگیری از خرد شدن عرصه زمین کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شده است.

او با اشاره به اینکه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مهم ترین ابزار قانونی برای حفاظت از اراضی کشاورزی است و اجرای حکم برای تخریب بناهای غیرمجاز در روستاها که زمینه پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم می سازد تصریح کرد: تعداد ۴ مورد تفکیک و دیوارکشی روستای حاجیکلا ارزلو و تعداد ۱ مورد احداث بنا روستای جنید قلع و قمع انجام شد.

درویش نیا خاطرنشان کرد: دستور قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اشاره دارد که ماموران امور اراضی جهاد کشاورزی موظف اند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، ضمن تنظیم صورت جلسه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه ادعا نمایند.