محمدرضا حاتمی  اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید کسب‌وکارهای خرد و کوچک را با تمرکز بر روستاها حمایت می‌کند‌. وی بیان کرد: در دولت سیزدهم بیش از ۳ هزار فقره تسهیلات بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان در استان پرداخت شده است. مدیر صندوق کارآفرینی امید مازندران از رشد چهار برابری میزان پرداخت تسهیلات در استان خبر […]

محمدرضا حاتمی  اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید کسب‌وکارهای خرد و کوچک را با تمرکز بر روستاها حمایت می‌کند‌.
وی بیان کرد: در دولت سیزدهم بیش از ۳ هزار فقره تسهیلات بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان در استان پرداخت شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید مازندران از رشد چهار برابری میزان پرداخت تسهیلات در استان خبر داد و افزود: با این میزان پرداخت تسهیلات ۶ هزار شغل مستقیم در استان ایجاد شده است.
حاتمی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد منابع صندوق کارآفرینی امید در ۶۵۵ روستای استان پرداخت شده است؛ گفت: در سال جاری برای ۶۴۰ فقره ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی از احیای ۳۲۱ واحد اقتصادی و تولیدی نیمه‌فعال و نیمه‌تمام با پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان خبر دادو افزود: با توجه به منابع موجود ۱۹ درصد ایجاد اشتغال از محل تسهیلات صندوق کارآفرینی امید انجام شده است.
حاتمی خواستار تخصیص اعتبار بیشتر به صندوق کارآفرینی امید برای رشد تولید و اشتغال در استان شد.