احیای واحدهای تولیدی راکد یکی از اولویت‌های مهم دولت است تا ضمن شفاف‌سازی وضعیت موجود و آغاز فعالیت مجدد این واحدها، جهش تولید در حوزه صنعت اتفاق بیافتد.

به گزارش نکته آنلاین؛ چشم امید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به دستان پرتوان دولت سیزدهم دوخته شده است تا با رفع چالش‌ها و مشکلات جهش اساسی در اقتصاد و تولید کشور به وجود آورده و نسبت به ساماندهی وضعیت معیشت مردم گام‌های بلند بردارند.

احیای واحدهای تولیدی راکد یا نیمه تعطیل یکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است تا ضمن شفاف‌سازی وضعیت موجود و آغاز فعالیت مجدد این واحدها، جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال اتفاق بیافتد.

هدف اصلی رویداد جام رسانه‌ای امید، امیدآفرینی در همه حوزه‌ها است و خبرنگاران ضمن حضور میدانی در شهرک صنعتی مصطفی خمینی ساری صدای تولیدکنندگان شدند.

#پیشرفت_ایران
#پیشرفت_مازندران
#اخبار_امید_آفرین

  • نویسنده : فرشید سگار