به گزارش نکته آنلاین ؛ کامبیز محسن سلطانی  افزود :در زمان حاضر بیش از ۲۲۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده زیر پوشش داریم که فقط ۲۵ نیرو برای حفاظت از این عرصه و جانوران وحشی مشغول ارایه خدمت هستند در حالی برابر استاندار به ازای هر ۵۰ هزار هکتار باید ۲ نفر نیروی حفاظتی در […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ کامبیز محسن سلطانی  افزود :در زمان حاضر بیش از ۲۲۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده زیر پوشش داریم که فقط ۲۵ نیرو برای حفاظت از این عرصه و جانوران وحشی مشغول ارایه خدمت هستند در حالی برابر استاندار به ازای هر ۵۰ هزار هکتار باید ۲ نفر نیروی حفاظتی در عرصه فعالیت داشته باشند به عبارتی این مجموعه باید ۸۵ نیروی انسانی داشته باشد.

شهرستان نوشهر با داشتن حدود ۲۲۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و برخورداری از گونه های حیات وحش نظیر مرال، شوکا، کل بز، خرس قهوه ای، پلنگ، قرقاول، کبک دریایی و معمولی در غرب مازندران واقع است