حیدر داوودیان، مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، گفت: دو آب بندان روستای اسرم و عزالدین میاندورود با اعتبار چهار میلیارد تومان مرمت و لایروبی می شود. ‎

حیدر داوودیان با اشاره به مصوبات سفر شهرستانی استاندار مازندران به میاندورود، افزود: دو میلیارد تومان برای لایروبی آب بندان روستای اسرم مصوب شده است.

وی همچنین به تصویب دو میلیارد تومان برای لایروبی آب بندان روستای عزت الدین، ادامه داد: مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای بازسازی و مرمت دیواره آب بندان روستای ولوجا که پس از لایروبی سال گذشته دچار رانش و نشتی آب شده بود.

داوودیان، ادامه داد: علاوه بر این مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان برای مرمت سر دهنه سنتی آب کشاورزی شهرستان میاندورود تخصیص داده شده است.

سفر استاندار مازندران به میاندورود ۵۶ مصوبه با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته است.