مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان از آغاز عملیات احداث 197 پروژه مجتمع آبرسانی برای تامین آب 767 روستای مازندران خبر داد. ‎

به گزارش نکته آنلاین ، بهزاد برارزاده، افزود: برای این مجتمع ها که تامین آب ۷۶۷ روستای استان را برعهده دارند، ۱۵۹ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان با بیان اینکه هم اکنون عملیات لوله گذاری، خط انتقال و شبکه های توزیع آب بطول ۵۴ کیلومتر در این مناطق

درحال اجراست، تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست تحولی دولت سیزدهم ، روند خدمت رسانی در شرکت آب و فاضلاب مازندران بی وقفه تداوم دارد