علی محمودجانلو رئیس کمیته امداد شهرستان گلوگاه اظهار داشت: : به ۱۲۰ خانوار تحت حمایت این شهرستان خدمات عمرانی ارائه شده است.

این مسئول افزود: برای۹۰ خانوار جهت عملیات عمرانی مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال هزینه پرداخت شده است.

️وی همچنین بیان داشت :برای خانواده‌های نیازمند جهت ساخت مسکن، تاکنون تعداد ۲۰ پروانه ساختمان صادر شده است .

خاطر نشان می شود: درگلوگاه ۱۴۴۲ خانوار تحت حمایت کمیته امداد گلوگاه بوده و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.