نمایشگاه نقش نگار با ۲۵ اثر خوشنویسی آرمان فتحی ارطه رئیس انجمن خوشنویسی قائمشهر و ۳۰ اثر نگارگری سحر هاشمی در قائمشهر افتتاح شد.

نمایشگاه نقش نگار با ۲۵ اثر خوشنویسی آرمان فتحی ارطه رئیس انجمن خوشنویسی قائمشهر و ۳۰ اثر نگارگری سحر هاشمی با حضور عیسی مدانلو معاون توسعه مدیریت منابع فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، یزدانی شورمستی رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر و در عمارت قدیم شهرداری قائمشهر افتتاح شد.

همزمان نمایشگاه پس از سکوت از آثار خوشنویسی محمد رزاقی نقاش، گرافیست و خوشنویس قائمشهری در گالری پاییز افتتاح شد