مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: به منظور تامین برق پایدار منطقه، بهبود کیفیت سرویس دهی و تثبیت ولتاژ، طرح هایی با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری می رسد

موسوی تاکامی گفت: به منظور تامین برق پایدار منطقه، بهبود کیفیت سرویس دهی و تثبیت ولتاژ، طرح هایی با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری می رسد. ‎

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، گفت: در دوره سال اجرایی مهر ماه امسال تا قبل از اوج ۱۴۰۲، طرح های مختلفی با حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت برق این استان‌ها در دست اجرا است که به طور حتم با پیشرفت فیزیکی مطلوب این طرح ها، می توانیم گذر موفقی از پیک بار سال ۱۴۰۳ داشته باشیم.

کوروش موسوی تاکامی تصریح کرد: با اجرا و تکمیل طرح های مهم در دست اقدام در صنعت برق، حدود ۵۰۰ کیلومتر مدار و بیش از ۹۰۰ مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق این استان ها اضافه می شود.

وی گفت: به منظور تامین برق پایدار منطقه، بهبود کیفیت سرویس دهی و تثبیت ولتاژ، طرح احداث خط ۴۰۰ کیلوولت دو مداره قزوین -تنکابن- حسنکیف، پست ۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت تنکابن و پست ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت رویان با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری می رسد.