همزمان با ایام الله دهه فجر کتابخانه‌ عمومی شادروان مجید عرب‌نوذری دَنگِ‌سَرَک با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری؛ دستیار استاندار در امر مردمی‌سازی ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و دیگر مسئولین در روستای دنگ‌سرک نکا افتتاح و از خیرین و تلاش گران این حوزه قدردانی شد .

به گزارش نکته آنلاین؛ همزمان با ایام الله دهه فجر کتابخانه‌ عمومی شادروان مجید عرب‌نوذری دَنگِ‌سَرَک با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری؛ دستیار استاندار در امر مردمی‌سازی ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و دیگر مسئولین در روستای دنگ‌سرک نکا افتتاح و از خیرین و تلاش گران این حوزه قدردانی شد .