جمعی از خبرنگاران مازندرانی به دعوت هیات تیراندازی استان پس از برگزاری نشست خبری در یک مسابقه دوستانه تیراندازی با تفنگ شرکت کرده و مهارت خود را در این رشته به رخ یکدیگر کشیدند.

به گزارش نکته آنلاین؛  با ابتکار هیات تیراندازی مازندران رقابتی دوستانه با حضور جمعی از خبرنگاران استان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد و خبرنگاران مهارت خود را در این رشته به رخ یکدیگر کشیدند.

در ادامه تصاویر حضور خبرنگاران مازندرانی را در این رقابت دوستانه مشاهده می کنید: