گردشگری زمستانه در نوشهر و چالوس با آوای خوش کاکایی‌ها پیوند خورده است و صحنه‌های رؤیایی را در زمستان به تصویر کشیده‌اند.

به گزارش نکته آنلاین؛ با رفتن به کنار ساحل و قدم زدن و شنیدن صدای آرامش بخش امواج دریا و کاکایی ها صحنه فوق العاده ای خلق می‌شود و با ریختن نان برای این پرندگان زیبا، آنان در کنار هم و بصورت دسته جمعی برای خوردن نان‌ها به سمت ساحل می‌آیند و چه زیبا از این منظره بکر ساحلی با کاکایی‌ها جذاب ترین عکس‌ها ثبت می‌شود.

به تماشا نشستن پرواز این مرغان دریایی برای شهروندان و گردشگران جالب توجه است.

 

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین

نکته آنلاین