مدیر عامل شرکت آبفا مازندران با ارائه عملکرد مقایسه ای فعالیتهای شرکت در قبل و بعد از انقلاب از رشد چشمگیر شاخص آبرسانی در روستاها از ۱۴ درصد به ۸۰ درصد بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش نکته انلاین، بهزاد برارزاده با اشاره به بهره مندی ۴۹۸ هزار مشترک در روستاهای استان اظهار داشت: با تلاش کارکنان شرکت در حال حاضر ۵۶۵۴ لیتر در ثانیه آب برای رفع نیازهای آبی به روستاهای استان می رسد، در همین راستا قبل از انقلاب ۲۸۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاها وجود داشت که امروز به بیش از ۲۳ هزار و ۶۳۹ کیلومتر افزایش یافته و مخازن روستایی نیز از ۲۵ هزار متر مکعب به ۲۳۴ هزار متر مکعب رسید، همچنین ایستگاههای پمپاژ در روستاهای استان ۴۵ واحد بوده که اکنون به ۶۰۹ واحد شده است.

او افزود: قبل از انقلاب فقط ۱۸ شهر با ۴۵۰ هزار نفر در مازندران از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار بودند که اکنون ۶۴ شهر با بیش از دو میلیون نفر و ۶۹۰ هزار اشتراک در تمامی شهرهای استان تحت پوشش شرکت آبفا مازندران هستند در همین راستا قبل از انقلاب ۹۰ کیلومتر خط انتقال آبرسانی در استان وجود داشت که اکنون به ۱۲۰۰ کیلومتر رسیده و طول شبکه توزیع در مازندران نیز از ۶۲۰ کیلومتر به ۸۰۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.

برارزاده در خصوص تصفیه خانه و آزمایشگاه آب گفت: قبل از انقلاب هیچ گونه تصفیه خانه و آزمایشگاه آب در سطح استان وجود نداشت لیکن در حال حاضر سه تصفیه خانه آب شرب و ۱۵ آزمایشگاه کنترل کیفیت آب فعالیت دارند، در گذشته مخازن ذخیره آب نیز فقط ۳۷ هزار متر مکعب در استان وجود داشت که اکنون به ۴۶۹ هزار متر مکعب رسیده است.

مدیر عامل شرکت آبفا مازندران با اشاره به فقدان تاسیسات جمع آوری فاضلاب در سطح استان قبل از انقلاب اظهار داشت: در شرایط فعلی در شش شهر مازندران ۱۸ طرح فاضلاب اجرایی شده که به ۴۳۵ هزار نفر خدمات ارائه می دهد.