در راستای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه امسال طرح همیار گاز با ۲۰ هزار دانش‌آموز مازندران برگزار شد

به گزارش نکته آنلاین ؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تاکید بر ارتقاء سطح آگاهی مصرف ایمن و بهینه گاز گفت: در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه امسال طرح همیار گاز برای ۲۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی در سطح استان اجرایی شد.

دکتر مایلی رستمی با تأکید بر اینکه باید دانش آموزان و فرزندان ما در زمینه مصرف گاز مطالبه گر باشند، گفت: انرژی گاز متعلق به آیندگان است و فرزندان ما سهم آینده خود از آن را باید مطالبه کنند.

دانش آموزان یکی از  دبستان های شهرستان رامسر در اداره گاز با هدف فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی حضور یافتند.