مسؤول حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: قوها تا اواخر بهمن ماه مهمان تالاب سرخ‌رود هستند.

کوروس ربیعی درباره حضور قوها در تالاب سرخ‌رود در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: شاهد زمستان‌گذرانی قوهای مهاجر در تالاب سرخ‌رود مازندران هستیم؛ درحال حاضر بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ بال قوی مهاجر در تالاب حضور دارد.

مسؤول حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه این روزها اوج حضور قوها در تالاب سرخ‌رود است، اضافه کرد: باتوجه به سرد شدن هوا این پرندگان از آذر ماه امسال مهمان تالاب شدند.

ربیعی با اشاره به اینکه قوها تا اواخر بهمن ماه مهمان تالاب سرخ‌رود هستند، تصریح کرد: اینکه شاهد جمعیت بیشتری از قوهای مهاجر در منطقه باشیم، به شرایط آب و هوایی در عرض‌های بالاتر جغرافیایی بستگی دارد.

وی یادآور شد: دوستداران حیات‌وحش و محیط‌بانان منطقه شبانه‌روزی با حضور در محل تالاب، حفاظت از قوها را تا پایان فصل مهاجرت برگشت برعهده دارند.