وزیر اقتصاد از مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد.

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصاد و دارایی مازندران-دکتر خاندوزی،وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارسال تقدیرنامه در مورخه ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ از سیداسماعیل هاشمی، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران، به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱ در انجام وظایف محوله، به ویژه مشارکت در سیاستگذاری اقتصاد استانی و منطقه ای، اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قدردانی نمود