مدیر عامل آبفا مازندران گفت: با حفر یک حلقه چاه با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه ،آب آشامیدنی دو روستا در شهرستان بهشهر به پایداری رسید

بهزاد برارزاده در خصوص مجتمع آبرسانی شهید هاشمی نژاد بهشهر اظهار داشت: این مجتمع برای آبرسانی به ۵ روستا تعریف شده که در حال حاضر دو روستای سارو و پاسند با ۱۸۰۰ مشترک را تحت پوشش خود دارد.

او افزود: آب این مجتمع از طریق یک دهنه چشمه تامین می شود اما به دلیل کمبود آب شرب، یک حلقه چاه برای تقویت فشار و افزایش ظرفیت انتقال آب آشامیدنی این دو روستا حفر و با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه وارد مدار بهره برداری شده است.

برارزاده از اصلاح شبکه توزیع روستای سارو به طول ۴ کیلومتر، احداث یک باب مخزن ذخیره ۵۰۰ متر مکعبی ،اجرای ۱۷۵۰ متر خط انتقال همچنین ۳ کیلومتر شبکه توزیع در روستای سارو و رینگ بین شبکه دو روستا خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه آبرسانی۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بهره برداری از مخزن جدید ، اجرای ۳ کیلومتر شبکه توزیع در روستای پاسند و اجرای خط انتقال به مخزن این روستا را از برنامه های آینده شرکت بیان کرد.

http://splus.ir/abfamaz