پل دوم "ماشلک" یکی از طرح های عمرانی مهم شهرستان نوشهر در آیینی با حضور استاندار مازندران و مدیران استانی و شهرستانی با صرف ۶۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش نکته آنلاین ؛ عملیات اجرایی احداث پل دوم بر روی رودخانه ماشلک در ضلع شرقی شهر نوشهر آذر ماه سال ۱۴۰۰ با اعتبار یادشده با حضور رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استاندار مازندران شروع شد.

به گفته کارشناسان و مسوولان ساخت این پل در کاهش ترافیک شهر نوشهر بسیار تاثیرگذار بوده و در این مدت شهروندان بر ضرورت تلاش بیشتر عوامل مربوط در بهره برداری آن تاکید کردند.

برای بهره برداری پل دوم ماشلک به طول حدود ۴۰ متر، عرض ۱۶ متر ۶۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری هزینه شده است.

 

مهم ترین مشکل پل ماشلک که بیش از نیم قرن قدمت دارد عرض کم آن بود که در روزهای حضور گردشگران باعث تشکیل ترافیک در محدوده شهری نوشهر می شد.

ساخت پل جدید یکی از مطالبات مردم در چند سال گذشته برای رفع این مشکل بوده است.