رئیس کمیته امداد نوشهر اظهار داشت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین از ده ماهه امسال در مجموع ۴۱ میلیارد ریال به کودکان ایتام و محسنین کمک کردند.

بهزاد عسکری رئیس کمیته امداد نوشهر بیان کرد :  حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین از ده ماهه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۱ میلیارد ریال به کودکان ایتام و محسنین کمک کردند.

وی گفت:در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷۳۱حامی از این فرزندان حمایت می‌کردند که از ابتدای سال۱۴۰۲ تاکنون ۵۹۰ نفر به جمع حامیان پیوستند و از ۵۵۷فرزند یتیم و محسنین حمایت می‌کنند.

عسکری گفت :مردم نیکوکار می‌توانند از طریق ارسال عدد۳۶ به شماره ۰۹۱۱۹۰۳۶۵۳۳ و تماس با شماره ۰۱۱۵۲۳۵۲۶۱۱ یا مراجعه به دفتر کمیته امداد و یا مراجعه به سایت Ekram.emdad.ir به عنوان حامی ایتام و محسنین ثبت نام کنند.

خاطر نشان می‌شود: در شهرستان نوشهر ۴۰۰۰خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.