طرح کاشت ۳۰ هزار اصله نهال میوه و صنعتی در ۳۰ هکتار از دهکده اقتصاد مقاومتي گهرباران سپاه کربلا با حضور سردار مسلمی " فرمانده سپاه کربلا " برگزار شد.

 طرح کاشت ۳۰ هزار اصله نهال میوه و صنعتی در ۳۰ هکتار از دهکده اقتصاد مقاومتی گهرباران سپاه کربلا با حضور سردار مسلمی ” فرمانده سپاه کربلا ” برگزار شد.

گفتنی است که این طرح بخشی از غرس ۵ میلیون اصله نهال در سراسر استان مازندران بوده که به همت گروه های جهادی و سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و با مشارکت نهاد ها ، دستگاه های اجرایی از جمله منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح هم عهدی سبز ” کاشت ۱ میلیارد اصله نهال در کشور ” در حال اجراست