شهردار ارطه در دیدار با مدیرکل پست استان گفت: عملیاتی کردن نصب پلاک هوشمند با همکاری اداره پست شهر ارطه در سال جدید انجام میشود.

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل پست استان مازندران خلیل الله زارع شهردار ارطه به اتفاق اعضای شورای شهر در دیدار محسن بخشی مدیرکل پست استان مازندران که در دفتر کار مدیرکل برگزار شد گفت استفاده از ظرفیت های پست به منظور ارائه خدمات به شهروندان اظهار کرد: بسترسازی مطلوب در نصب پلاک هوشمند شهر ارطه و توزیع اخطاریه و ابلاغیه را در دستور کار خود برنامه ریزی کردیم که با همکاری کارکنان پست ارطه صورت می گیرد.

محسن بخشی مدیرکل پست مازندران، به استفاده از پست به طور گسترده در سطح دنیا اشاره کرد و افزود: گسترش خریدهای اینترنتی موجب کاهش بسیاری از ترددهای شهری می شود.

مدیرکل پست با اشاره به اینکه استفاده از پست در گره گشایی ترافیک شهری اثرگذار است، تصریح کرد: با توجه به امکانات موجود در تلاش هستیم بستر استفاده از خدمات پستی را برای شهروندان فراهم کنیم.
.