رئیس کميته امداد شهرستان نوشهر عنوان کرد: یکی از برنامه های این نهاد در مبارک رمضان جمع آوری فطریه و توزیع آن در بین نیازمندان است

به گزارش نکته آنلاین ؛ بهزاد عسکری افزود: مردم نوع دوست شهرستان نوشهر می توانند زکات فطریه و کفاره خود را که از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده است از طریق شماره کارتهای ذیل:

🔸فطریه گندم : ۶۵ هزار تومان
🔸فطریه برنج : ۱۸۰ هزار تومان
🔸کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان
🔸کفاره یک روز روزه غیرعمد: ۱۶ هزار تومان

فطریه عام :
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۷۰۱۹
فطریه سادات:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۵۲۸۵
کفاره غیرعمد:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۳۵۵۲
کفاره عمد:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۱۸۲۹
بنام دبیرخانه شورای زکات شهرستان نوشهر واریز کنند.

عسکری تصریح کرد: این نهاد همچنین در کلیه مساجد و مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد نسبت به جمع آوری زکات و کمک های مردمی اقدام می کند.

وی ادامه داد: زکات فطریه و کمک های مردمی در بین نیازمندان و افراد مستحق همان محله و منطقه جمع آوری شده توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان نوشهر گفت: همچنین ظرفیتی که با هماهنگی انجام شده طی امسال فراهم شده پرداخت زکات فطریه از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در نانوایی های سطح استان است.

وی تصریح کرد: همشهریان عزیز می توانند از طریق این کارتخوانها به صورت مستقیم زکات فطریه خود را به حساب کمیته امداد و نیازمندان اهدا کنند.
عسکری گفت: هم اکنون ۴۱۷۳ خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نوشهر هستند.