رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم و مسافران نوروزی در ایام نوروز تاکید کرد.

با توجه به نوسانات آب و هوایی به مسافران نوروزی توصیه می شود حتی الامکان در هنگام روز رانندگی کنند چرا که رانندگی در شب می‌تواند با خطای دید و حوادث بیشتری همراه باشد.

رانندگان از صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی جداً در هنگام رانندگی خودداری کرده تا در ایام نوروز سفری ایمن را تجربه کرده و امنیت و آرامش را به خانواده خود هدیه کنند.

۴۶۰ هزار همیار پلیس و ۴۰ هزار فرهنگ یار ترافیک در نوروز ۱۴۰۳ با پلیس استان همکاری خواهند کرد.