رئیس کل دادگستری مازندران از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با گذشت اولیای دم، در بخش کجور شهرستان نوشهر خبر داد.
عباس پوریانی افزود: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف دادگاه کجور، زندان شهرستان نوشهر و رئیس حوزه قضایی بخش کجور، یک محکوم به قصاص نفس از توابع روستای صالحان کجور از طناب دار رهایی یافت.

وی ادامه داد: تلاش در راستای صلح و سازش در خصوص پرونده مذکور، منجر به گذشت و اخذ رضایت از خانواده اولیای دم و رهایی فرد محکوم به قصاص از چوبه دار شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: با گذشت خانواده فرد مقتول، چهره زیبای عفو و گذشت در استان مازندران به نمایش درآمد و این محکوم از قصاص نفس با رهایی از چوبه دار به آغوش خانواده بازگشت.