رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر با اشاره به اینکه تقویت کتابخانه عمومی شهر پول، به توسعه فرهنگی بخش کجور کمک می کند، گفت: تقویت و توسعه کتابخانه شهر پول، ضرورت دارد و همه مسئولین بخش کجور باید همراهی کنند.

به گزارش نکته آنلاین ؛ بابک شمس ناتری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر با همراهی مولود نادری رئیس اداره سیاسی و اجتماعی فرمانداری ‌و رحیم علا رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر، از کتابخانه عمومی شهر پول بازدید کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر طی سخنانی با اشاره به این موضوع که تقویت کتابخانه عمومی شهر پول، به توسعه فرهنگی بخش کجور کمک می کند، گفت: تقویت و توسعه کتابخانه شهر پول، ضرورت دارد و همه مسئولین بخش کجور باید همراهی کنند.

وی افزود: کتابداران نقش غیرقابل انکاری در اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند و موجب خیر هستند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر اظهار داشت: دو دستگاه هم خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه شهرستان، در مسیر اعتلای فرهنگ مطالعه، هم قلم و هم قدم هستند.

شمس ناتری در پایان بیان داشت: از فرهنگ دوستان بویژه دوستداران کتاب، برای تقویت منابع مورد نیاز مطالعاتی کتابخانه عمومی پول یاری می طلبیم.