همایش شناسنامه دار کردن باغات شهرستان ساری با حضور رعیت پناه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری و مدعوین در سالن همایش سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

سید اسماعیل علوی مدیر شهرستان ساری اظهار کرد: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باغداران نسبت به اهمیت شناسنامه کردن و اخذ پروانه کسب کار از اهداف برگزاری این همایش است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به ارتقای کیفیت محصول برای صادرات به کشور‌های هدف الزامی است، افزود: ساماندهی و بهبود فعالیت بهره برداران وباغداران شهرستان با رویکرد تولید محصول سالم با قابلیت صادراتی از اهدف این طرح است.

این مسئول با اشاره به نقش محوری باغداران در تولید و عرضه این محصول، هویت بخشی به باغدار و شخصیت دادن به تولید را از مزایای طرح شناسنامه دار کردن باغات برشمرد.

علوی عضویت باغداران و کشاورزان در اتاق اصناف کشاورزی را یک فرصت و پشتوانه کشاورزان و باغداران در تعیین قیمت عادلانه محصولات و مطالبه گری بهره برداران از دولت اعلام و از همه کشاورزان و باغداران خواست نسبت به عضویت شان در اتاق اصناف کشاورزی اقدام کنند.

مدیر جهادکشاورزی ساری یادآور شد: کشورها بررسی می‌کنند محصولات کشاورزی در چه کشوری با چه سم، کود و با چه اندازه ای تولید شده و شناسنامه آن را می خواهند.