مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی را به مردم فرهنگ دوست استان ، به ویژه شاعران و ادیبان این دیار تبریک گفت.

به گزارش نکته آنلاین ؛ به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیامی صادر کرد؛

متن این پیام بدین شرح است:

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

زبان پارسی نشانه هویت، فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین است و شاهنامه و اشعار فاخر فردوسی پاسدار زبان پارسی و گنجینه‌ای ماندگار از آموزه‌های توحیدی و اخلاقی می‌باشد که با نام خدا شروع می‌شود و سرشار از مفاهیمی همانند دانش‌اندوزی، عدالت، دادگری، نیکوکاری و خردورزی است.

فردوسی حماسه پردازی است که نامه‌ای پسندیده از دفتر ماندنی و جاودانه آراسته به نام شاهنامه، دفتری که پیوسته پشتوانه ارجمند زبان پارسی است، مشحون از پند و اندرز است.

پرداختن به نکته‌ای آموزنده اخلاقی این کاخ بلند قلم پارسی در حوصله این مقال و بزرگداشت روز فردوسی نیست و برای پرداختن به رسالت تربیتی و اخلاقی شاهنامه، حالات عاطفی و آموزش‌های این گنجینه غنی لغت و ادب فارسی به پژوهشی سترگ نیازمند است و به واقع کار فردوسی پراکندن تخم سخن است و نیروی اندیشه و سخنوری او که در لابلای افسانه کهن ایرانی به وضوح دیده می شود و برای آزادگان جهان، مایه بالیدن و زندگی عزتمندانه است.

فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد پارسی و بزرگترین حماسه سرای جهان، نه تنها زبان، بلکه فرهنگ، تاریخ و همه اسناد اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان ۲۵ اردیبهشت ماه، سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی را به مردم فرهنگ دوست مازندران، به ویژه شاعران و ادیبان این دیار تبریک گفت.