اولین جلسه کارگروه تخصصی کشت و توسعه گیاهان دارویی در جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه برگزار و مشکلات بهره برداران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار نکته آنلاین ؛ این رویداد با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان سوادکوه با حضور ناظر ستاد اجرایی فرمان امام در طرح جهش تولید در دیمزارها، معاون عمرانی فرماندار شهرستان سوادکوه و همچنین تعدادی از مسئولین شهرستانی، مسئولین و کارشناسان جهادکشاورزی در سالن جلسات این مدیریت تشکیل شد.


گفتنی است در این کارگروه، موانع و مشکلات پیش روی بهره برداران بررسی و راهکارهای مناسبی در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان سوادکوه ارائه شد.