مدیرعامل برق منطقه ای مازندران با اشاره به اتمام ٧ طرح از ١١ طرح اولویت دار این شرکت در بخش انتقال برای گذر از اوج بار تابستان؛ از تکمیل ٤ طرح باقیمانده تا پایان خرداد ماه خبر داد.

به گزارش نکته آنلاین به نقل از پایگاه خبری توانیر، کوروش موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران در گفت و گو با پایگاه خبری توانیر با اشاره به ١٨٠ برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای گذر از تابستان، طرحهای اولویت دار شبکه انتقال این شرکت را شامل ١١ طرح عنوان کرد که بخش عمده این طرحها به همراه برنامه های نگهداری، اصلاح و بهینه سازی شبکه اجرا شده و ۴ طرح باقی مانده نیز تا پایان خرداد ماه به اتمام می رسد.

موسوی ٧ طرح تکمیل شده این شرکت را شامل احداث پست ۶٣.٢٠ کیلوولت فریدون کنار به ظرفیت ١٠٠ مگاولت آمپر، افزایش ظرفیت پست شیرود از ٣٠ به ۴٠ مگاولت آمپر،افزایش ظرفیت پست فوق توزیع نکا یک از ۶٠ به ٩٠ مگاولت آمپر، افزایش ظرفیت پست ۶٣/٢٣٠ کیلوولت علمده از ٢۵٠ به ٣٧۵ مگاولت آمپر و افزایش ظرفیت پست ۴٠٠.٢٣٠.۶٣ کیلوولت مرکز مازندران از حدود ٨٣٠ به ١۵۴۵ مگاولت آمپر ذکر کرد و افزود: همچنین احداث خط ۴ مداره ٢٣٠.۶٣ کیلوولت گرگان به کردکوی به طول ٣٢ کیلومتر (١٢٨ کیلومتر مدار) و احداث خط ۴ مداره ٢٣٠.۶٣ کیلوولت رویان به نوشهر به طول ۴۵ کیلومتر (١٨٠ کیلومتر مدار) از دیگر ٧ طرح تکمیل شده است و البته برخی از این ٧ طرح نیز با ٩۵ درصد پیشرفت ،در شرف راه اندازی است.

وی ۴ طرح باقی مانده این شرکت در بخش انتقال را شامل افزایش ظرفیت پست ۴٠٠.٢٣٠.۶٣ کیلوولت آزادشهر از ٢٠٠ به ۴٠٠ مگاولت آمپر با ٧٠ درصد پیشرفت، احداث پست ٢٣٠.۶٣ کیلوولت محمودآباد به ظرفیت ٣۶٠ مگاولت آمپر با ٧۵ درصد پیشرفت، احداث خط ۶٣ کیلوولت ۴ مداره محمودآباد به آمل یک به طول ١٠.۵ کیلومتر با ٧۵ درصد پیشرفت و احداث خط ۴ و ۶ مداره ٢٣٠ و ۶٣ کیلوولت رویان به محمودآباد به طول ۴٢ کیلومتر و ١٩٢ کیلومتر مدار، با ٣٠ درصد پیشرفت ذکر کرد که حجم بتن ریزی فوندانسیون خطها در مورد اخیر ۴ برابر خطوط معمولی است.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران همچنین از اتمام طرحهای نگهداری ،اصلاح و بهینه سازی تکلیف شده مربوط به ١٨٠ برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای گذر از پیک امسال خبر داد و افزود: طرحهای تکلیف شده شرکت در بخش اصلاح و بهینه سازی با حدود ١٠٠ درصد پیشرفت فیزیکی به انجام رسیده و به زودی عملیات اصلاح و بهینه سازی ٢ خط ۴٠٠ کیلوولت حسن کیف به سیاه بیشه و علی آباد به جاجرم نیز با ٩٠ درصد پیشرفت به اتمام می رسد.

موسوی نصب سیستمهای کنترل روی فیدرهای ٢٠ کیلوولت ۵٠ پست فوق توزیع، نصب رله حفاظتی در پستهای کاندید و تعویض کلیدها و ترانسهای جریان و ولتاژ در پستهای فوق را از اقدامات این شرکت برشمرد و در خصوص آمادگی برای عادی سازی شبکه هنگام اتفاقات خاطرنشان کرد: برق مازندران تنها شرکت برق منطقه ای است که پایش و کنترل تمامی پستهای فوق توزیع شرکت را به کمک سیستم اسکادای بومی انجام می دهد و این موضوع به لحاظ انجام مانور و بازیابی سریع شبکه اثربخش است.

وی همچنین از پیش بینی لوازم یدکی اضطراری شبکه به ارزش ٣٢ میلیارد تومان و خرید لوازم مورد نیاز از قبیل کلید، سکسیونر، ترانسهای ولتاژ و جریان، رله و سایر تجهیزات یدکی پستها و خطوط شبکه از سوی این شرکت خبر داد و تاکید کرد: شبکه قدرت برق منطقه ای مازندران برای عبور از اوج بار تابستان ١۴٠٣ پایدار است و امیدواریم با تامین توان از خطوط تبادلی شبکه بتوانیم برق مطمئن و با کیفیت را تحویل مشترکان بدهیم.