رئیس بیمارستان حضرت امام رضا (ع) چالوس از راه اندازی و افتتاح پیشرفته‌ترین دستگاه «سی تی اسکن» منطقه مازندران در بیمارستان حضرت امام رضا (ع) این شهرستان خبر داد.
به گزارش نکته آنلاین، رئیس بیمارستان حضرت امام رضا (ع) چالوس گفت: پیشرفته‌ترین دستگاه «سی تی اسکن» منطقه مازندران در بیمارستان حضرت امام رضا (ع) چالوس افتتاح و بهره‌برداری شد.

اسعدی افزود: این دستگاه از نوع پیشرفته‌ترین دستگاه «سی تی اسکن» در منطقه مازندران وجود دارد و منحصربفرد ترین دستگاه در غرب مازندران است.

وی با بیان اینکه این دستگاه هیچ نوع محدودیت وزنی برای بیماران ندارد، تصریح کرد: تمامی محدودیت‌های مربوط به این دستگاه را حذف کردیم و همه خدمات در تشخیص بیماری در اختیار مردم عزیز قرار می‌گیرد.

رئیس بیمارستان حضرت امام رضا (ع) چالوس گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت، بخش‌های جدیدتری به بیمارستان امام رضا (ع) چالوس اضافه و مردم منطقه از حق خودشان در زمینه بهداشت و درمان برخوردار شوند