مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی در مجتمع شهدای هزار جریب شهرستان گلوگاه، گفت: با اتمام این طرح، ۲۵۰۰ نفر از روستائیان از نعمت آب شرب کافی و پایدار بهره مند می شوند.

بهزاد برارزاده در بازدید از این مجتمع اظهار داشت: اجرای ۸۶۰۰متر خط انتقال در اقطار ۲۰۰،۱۶۰ و ۹۰ میلی متری ، احداث سه باب مخزن ذخیره در مجموع به ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب و تجهیز و راه اندازی سه باب ایستگاه پمپاژ از جمله عملیات پیش بینی شده در قرارداد جاری این پروژه می باشد.

او، از پیشرفت ۶۰ درصدی قرارداد این طرح خبر داد و افزود: تا کنون یک حلقه چاه با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه حفر، پنج هزار متر لوله گذاری خط انتقال و ۱۱۰۰ متر لوله گذاری شبکه توزیع روستای دهی انجام و عملیات احداث مخزن ذخیره ۱۰۰ متر مکعبی آغاز شد.

مدیرعامل آبفامازندران مبلغ اولیه قرارداد اجرای این طرح را ۱۸۳ میلیارد ریال و اعتبار هزینه شده تا کنون را ۱۵۲ میلیارد ریال دانست و گفت: درمجموع برای این مجتمع ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی می شود.

برارزاده جمعیت برخوردار این طرح را ۲۵۰۰ نفر دانست و خاطرنشان کرد: ۱۰ روستا تحت پوشش این مجتمع قرار دارد.