رییس کمیته امداد شهرستان چالوس از ارائه خدمات بیش از یک میلیارد تومانی در سرفصل های مختلف درمانی و بیمه ای به مددجویان این شهرستان خبر داد.

به گزارش نکته آنلاین ؛ احمد عاشوریان رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس اظهار داشت: گسترش پوشش های بیمه ای و حمایتی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد و افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سالهای آتی (بازنشستگی)و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی(اقتصادی ـ اجتماعی) میشود.

وی افزود: شهرستان چالوس پوشش های تامین اجتماعی در قالب پرداخت هزینه های درمانی ، خرید تجهیزات و بیمه بازنشستگی ۱۶۸ زن سرپرست خانوار و ۱۰ نفر از مجریان طرح های اشتغال ، کمک هزینه ۱۰۰ نفر از مادران باردار ، بینایی سنجی ۲۰۵ نفر از مددجویان، جمعاً به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون تومان در سال ۱۴۰۲به مددجویان عزیز ارائه خدمت نمود.

عاشوریان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵ نفر بازنشسته شده و از دایره مستمری بگیران کمیته امداد خارج گشتند.

خاطر نشان می گردد :در شهرستان چالوس ۳۰۵۳ خانوار تحت حمایت هستند و از مزایای این نهاد بهره مند می شوند.