همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهور به استان مازندران، نمایشگاه روایت پیشرفت ویژه تبیین دستاوردهای دولت سیزدهم در شرکت گاز مازندران برپا شد.

به گزارش نکته آنلاین ؛ دولت مردمی سیزدهم از ابتدای استقرار سعی داشته است گام‌های موثری را با هدف ثبات‌بخشی در عرصه‌های مختلف بردارد و امروز با گذشت ۲.۵ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم پروژه‌های بسیاری در مازندران در حوزه گازرسانی به ثمر رسیده است و امروز لازم است که مردم در جریان این پیشرفت‌ها قرار بگیرند.

یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم محرومیت زدایی است، و در همین راستا ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه گازرسانی به روستاهای استان در نظر گرفته شده است و تا سال آینده تمامی روستا‌های مازندران از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

در این نمایشگاه بزرگترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه توسعه گازرسانی به مناطق کمتر برخوردار را به معرض عموم گذاشته شد.