مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران، گفت: با دستور استاندار مازندران و پیگیری های انجام شده مشکلات چندین ساله واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهدای شهرستان نور رفع خواهد شد.

علیرضا یوسف نژاد در بازدید از شهرک صنعتی شهرستان نور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۵۰ درصد از عرصه ۳۶ هکتاری شهرک صنعتی شهدای نور با حکم قضایی وقفی اعلام شد.

وی افزود: برای رفع دغدغه های واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی نور در صدد گره گشایی از مشکلات پیش رو هستیم.

یوسف نژاد، ادامه داد: با نشست سه جانبه اوقاف، منابع طبیعی به همراه شهرک های صنعتی استان مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده منابع طبیعی عرصه هایی که بلامعارض هستند را به اوقاف معرفی کند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با بیان این که برای رفع دغدغه های واحدهای تولیدی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد، اضافه کرد: با حمایت ها و پیگیری استاندار مازندران دغدغه های واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شهدای نور رفع خواهد شد.